నువ్వే నా మొగుడువి [Part3]

రామ్, సుగుణ పక్క పక్క ఇళ్ళ లో వుంటారు. వాళ్ళిద్దరికీ తొలి దెంగుడు అనుభవం ఒకరితో ఒకరికి కలిగింది. కొంత కాలానికి సుగుణ పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. కొన్ని నెలల తరువాత సుగుణ మళ్ళీ పుట్టింటికి వస్తుంది. అప్పుడు రామ్ సుగుణ వాళ్ళింటికి వెళ్తాడు. అక్కడ సుగుణ వాళ్ళ అమ్మ ఒక విషయం చెబుతుంది. సుగుణ మొగుడు మొగాడు కాదనీ, కానీ సుగుణ ఎవరితోనైనా దెంగించుకోవచ్చు అనీ. ఆ ఒప్పందం సుగునకి కూడా ఇష్టమే అనీ.

ఐ లవ్ యు ఇట్లు దెయ్యం [Part 2]

ఒక్క సారిగా తన నున్నటి అరటి బోదెల లాంటి తొడల మీద చేతులు పాకుతూ నైటీని పూర్తిగా పైకి లాగి వేసి ఆమె మొత్త మీద పెద్ద తోలు బెల్టు మాదిరి తగిలే టప్పటికి

ఐ లవ్ యు ఇట్లు దెయ్యం [Part 1]

అందమయిన ఆ సాయంత్రం అంతలోకే అంతా లోకే అంత కాళ రాత్రి అవుతుంది అనుకో లేదు అంజనికి. ఆమెని విపరీతంగా ప్రేమిస్తున్నాను అని వెంట పడి తిరిగిన ప్రసాద్

జల్సా అంటీ అనుభవం [Part 1]

అమ్మా నాన్న నన్ను ఆంటీ ఇంట్లో ఉంచారు. లత ఆంటీ నా తోటి చాలా ఫ్రీగా వుండేది. నా లో రకరకాలైన ఆలోచనలు రేకెత్తేది ఆమె ప్రవర్తన

పల్లెటూరు లోశృంగార కేళి [Part 2]

మొదటి ఉద్యోగం పక్కా పల్లెటూరు లో వచ్చింది కామేష్ కి. అంతా కొత్త. కానీ యిల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాక అతని మనసు గంతులు వేసింది అతని అదృష్టానికి.

పక్కింటి ఆంటీ సరుకులు [Part 3]

అటక మాట ఏమో కానీ తన గుహ లోకి నా నాలిక తోయించుకొని నాకించుకున్న నెరజాణ ఆంటీ, నా ఆయుధాన్ని తన నోటి తో గిడిచింది.