செக்ஸ் கதை பிரியர்களே! செக்ஸ் கதைகள் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்!

இந்த பகுதியில் நீங்கள் எதிர் பார்க்கும் எல்லா வகையான செக்ஸ் கதைகளும் நீங்கள் படித்து ரசிக்கலாம். எங்களிடம் இருக்கும் செக்ஸ் கதைகள் உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் அளவிற்க்கும் மேல் இருக்கும். உங்கள் செக்ஸ் சந்தோஷம் முழுமையாக வந்தடைவது தான் எங்களது குறிக்கோள்.

  • Nandini
  • Pooja
  • Sucheta
  • Saima
  • Patricia
  • Ruhi
சுண்ணி வும்ப இந்த பெண் தயார்
கட்டு பாடு எழந்தமாமியின் தேசி மசாலா
தேசி மசாலா என்னை மங்க வைத்து விட்டால்
வேலை காரி கூட மல்லு வேலை
கட்டிலில் போட்டு அவள் கூட மல்லு படம்
அதிரடி அண்ணி மல்லு செய்ய தயார்
சுண்ணி எடுத்து தெருவில் காடுரால்
பெண் களுக்கு என்னும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது
ஓடி வந்து என் பூளை சப்பினால் இவள்
இவள் குண்டி யை நான் பூளை வைத்து சரி செய்தேன்
புண்டை கசக்கி பிழிந்து ஒரு சுகம்
முலை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பொது பெருசு ஆனது
குண்டி இவளுக்கு எத தண்டி ஆகா இருக்கிறது
இவள் புண்டை சப்பி கொண்டு இருந்தேன்
குண்டி விரித்து கொண்டு என்பக்கம் வந்தால்
செக்ஸ் இப்படி கூட பன்னலம் போல
மங்கை யின் தங்கை யும் என் கையில்
ஜெட்டியை கலட்டி வாயில் வைத்தால்
உறுஞ்சு செய்து என் குஞ்சை விடிவிதால்
இந்திய பெண்ணின் காம கலை கொண்டால்
தனது பெரிய சூத்து எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டால்
கட்டை என்றால் இந்த பெண் தான்
வாடி என் பக்கம் புண்டை ஆட்டிட்டு
மூடு ஈறி விட்டது என் புண்டை வுள்ள
சரக்கு அடித்த பெண் சம்மதனம் ஆனால் சரக்கு அடித்த பெண் சம்மதனம் ஆனால்
ஒத்து போட என்னை தேடிய குண்டி
ஒக்க வந்தால் இவள் இந்த பெண்
இவள் புண்டை வுள்ளே பூல் சிக்கியது
நீச்சல் வூடையில் செம்ம கில்மா
சுடிதார் போட்டு ஒரு கன்னி ஆட்டினால்
அரபி செக்ஸ் பண்ணும் மூடான பெண்
இவள் தொடை வுள்ளே இருக்கிறது சரக்கு
செக்ஸ் என்றால் ஓடி வந்துருவ இவள்
கண்டு பித்தேன் இவள் புண்டை யை
ஒக்க வந்து என்னை ஒத்து முடித்தால்
மசாலா நிகழ்ச்சி செய்யும் கன்னி
Online on DelhiSexChat right now: