தேசி செக்ஸ் சில் வந்து சீர்து போடலாம் வாங்க

உன் புண்டை க்கு என் பூல் எலாம் பத்தாது என்று நான் சொன்னேன் அத நால் அவள் புண்டை யை விரித்து வுடனே காட்டி விட்டால் இவள்.

பில்மி புல்குக்குனு இருக்கிறது உன் பாடு

மார்பு நட்டு கொண்டது அத நால் இவள் தனது சுகமாக விடையை ஈதி கொண்டு என்னை தேடி வந்து ஒக்கிறாள்.

நீச்சல் உடை யில் என்னை பார்த்து மூடு ஈருதா

நான் மெல்லிசாக போட்டு இருந்த ஆடையை கண்ட அவன் என் சூது வடிவத்தில் மயங்கி விட்டு என் காமத்திற்கு அதுனு ஆகி விட்டான்

தொடை யில் வாயை வைத்து சப்பி எழு

என் சவுடல் விருப்பில் எது பிடித்து இருக்கிறது என்று கேட்டேன் அதற்க்கு அவன் என் முலை தான் என்று சிறிது கொண்டே சொல்லி விட்டான்

வீட்டு செக்ஸ் செய்வதில் வல்லவள் இவள் தான்

பெருசாக தொங்கி பொய் இருக்கு இவளது கையை அமுக்கி பிடித்து நான் அனுபவிக்க ஆறஅம்பிதேன் அப்போது இவள் போட்ட குசால் வீட்டை அதிர வைத்தது

புடவை யின் வுள்ளே இருக்கும் அழகை காட்டு

இவளை நான் எட்டி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்போது இவள் தனது கை கலை வைத்து கொண்டு எதோ செய்து கொண்டு இருந்தால்.

உறுஞ்சு செய்து என் பூளை கரைத்து விடாதே

உறுஞ்சு செய்யவா ஆதித்ஹையின் இடுப்பு, அக்குள், பின்னழகு என்று எல்லா இடதிதிஹிலும் கைவரிசையைக் காட்டூவீன். ஆதித்ஹையும் பீசாமல் இருப்பாங்க. அந்த நீராதிதஹில் என் கம்பு கூட எழுந்து நின்று ரொம்ப பாடுபடுதித்ஹும். பின்னால் இருந்து தீய்ப்பதால் அது ஆதிடஹைக்குத் தெரியாது. ஆதிடஹைக்கும் சரியான வெறி உண்டு அடிக்கடி பாத்ரூமில் போய் ஆன்ுருப்பு போன்ற ஒன்றை பூந்டையில் பொட்துப்போடது சூயைஞ்பாம் அனுபவிப்பதை மறைந்திருந்து பார்திதஹிருக்கீன். சிலாநீராங்களில் என்னை இருக்கக் கத்திப்பிடிதிதஹு என்னை ஒக்குவது போல் தான் உடம்பை என்மீள் […]