காம கலங்கிய மான இவள் புண்டை விரும்புகிறாள்

ஒரு பையன் கிடைத்து விட்டால் அவனது பூளை வைத்து கொண்டு அதை என்ன வெள்ளான் சிலுமிசம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது இதில் இருந்து தெரிகிறது.

நச்சுனு காய் தொங்கி கொடு இருக்கும் மங்கை

ஔ மாலையில் இவள் தனது வீட்க்கு வந்து பார்த்த பொழுது இரண்டு பசங்க இறுதி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ளிடம் இருந்து இரண்டு பூளை யும் இவள் கையில் பிடித்து கொண்டு அப்பரம் அதை விட்டுஒக்கிறாள் இந்த பெண்.

பூளை விடாமல் சப்பி கொண்டு இருக்கும் பெண்

பூளை பிடித்து அவளது வாயில் வாய்த்த விடம் அவளது வாய் தன்னை அறியாமலே அது சப்ப தொடங்குகிறது அவனது பூளை கையில் பிடித்து கொண்டு அவள் வீக மாக சப்புகிறாள் அந்த பெண்.

என் பூளை சப்பி சப்பி கரைத்து விட்டு விடுகிறாள்

ஒரு ஜோடி தனது கட்டிலில் படுத்து கொஞ்சம் தனகளது காம களியாட்டத்தை நடத்தில் அதில் இருந்து தங்களது பொருட்களை மூடு ஈதி கொண்டு சூடு படுத்துகிறார்கள்

மூடு வந்து விட்டது இந்த பாடு களுக்கு

இந்த பெனுக்கு மூடு வந்து இவளை என்னைக்கு ஓரத்தே ஆகா வேண்டும் என்று என்னிடம் கெட்டி என் பூளை கஞ்சி வந்து தெரின்க்கும் வரைக்கு ஒத்து விட்டு சென்றால் இந்த பெண்

இவளுக்கு புண்டை அரிதால் என்னை ஒக்க குபிடுகிறாள்

ஆடையை தூக்கி பார்த்து இவள் புண்டை இப்படி இருக்கு என்று ஒருத்தன் கண்டு இவளது புண்டை அழகிற்கு மாட்டி கொண்டான் அப்பறம் அவனது பூளை அதில் மாட்டி விட்டான்

புண்டை விரித்து குண்டி காட்டினால்

சூப்பர் புண்டை ஆகா இருந்தது இவளது கூதியை நான் காணும் பொது அனால் என் பூலே வெடித்தது இவளது புண்டையை நான் நக்கி அதன் சாரை நான் வுரின்யும் பொது