எதிர் பார்க்காத வீட்டில் என் கஜ கஜ[பாகம் 2]

cutie-with-a-beauty

அந்த வீட்டில் என்னும் என்ன என்ன நட நடுகுதி நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்போது அந்த அம்ஸ மான பெண்ணை நான் கண்டேன். அவள் மீது என்னும் கொஞ்ச கொஞ்ச மாய் நான் நெருங்கி பொய் நான் அவளை மெது வாக பார்த்து நான் அவளை ரசிப்பது காக நான் மெல்ல பதுங்கி ப[அதுகி பொய் அவளது அந்த சொக்க வைக்கும் அழகினை நான் மெது வாக நான் ஆராய தொடங்கு விட்டேன். அவள் என்னை பார்த்து விடுகிற வரை நான் காத்து கொண்டு இருந்தேன். இப்படி என் செயல் பாட்டு கல் நடந்து கொண்டு இருந்தது. இனால் இல்லத்தை யும் அப்போது பார்த்து ரசிக்க முடிந்தது.

அவளது ஆடை களில் இருந்து நான் இல்லத்தை யும் நான் மெது வாக நான் பாது கொண்டு இருந்தேன். அவளது சுடிதார் அணித அந்த வுடலில் நான் அவளது மூ வில் விருப்பு ங்களை யும் கண்டு நான் மை ரசம் அடைத்து பொய் அவள் மீது நான் பார்த்த முதல் சக்மயத்தில் லையே நநான் அவள் மீது நாஆன் காதல் கொண்டு விடுகிற மாதிரி நான் ஆகி விட்டேன். அவளது அழகு என்னை ஈரல மாக அது கவ்வி சென்று அது பொய் விட்டது அவள் மீது நான் வைத்து கொண்டு இருக்கும் காதலை நான் ஈரல மாய் நான் மெது வாக நான் வுணர ஆரம்பித்து விட்டேன்.

அப்பறம் கொஞ்ச கொஞ்ச மாக நான் அந்த ரூமுக்குள் நான் போக ஆரம்பித்து விட்டேன் அங்கு பொய் நான் அவளது வுடல் பாகன் கலை எல்லாம் நான் மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஆறிச்சு செய்ய நான் மெது வாக ஆரம்பித்தேன். அப்பறம் என் ஆச்சரிய துக்கு அவள் என்னை பார்த்து விட்டால் அவள் என்னை பார்த்து விட்டு அவளே என் பந்துக்கு வுள்ள இருக்கும் அந்த பயங்கர மான வுருப் பையும் அவள் பார்த்து விட்டால்.

அவள் என் குஞ்சை முழு சாக பார்த்து அந்த வடிவத்தை யும் அவள் கண்டு கொண்டு விட்டால். நான் அவள் கூட மெல்ல மெல்ல நான் பேச ஆரம்பித்து விட்டேன். அவள் மீது எனக்கு இருக்கும் அந்த காதல் படிபடி யாக வளர தொடங்கு விட்டது. எனக்கு அவளை மிகவும் பிடித்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நான் இப்போது தான் நான் அவளை முதல் முறை யாக நான் பார்கிறேன். அனால் அவள் குட நான் பேசும் பொது எல்லாம் அது என்னை காவற்து  சென்று விடுகிறது. இனால் முடிந்த வரை நான் அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முயன்று கொண்டு இருந்தேன்.

அத நால் அவள் நான் சொல்லும் வார் தை கலை அவள் நல்ல ரசித்து கொண்டு அவள் அனுபவித்து அவள் சிறிது கொண்டு இருப்பாள். அவளது அழகில் நான் மயங்கி பொய் விட்டேன் என்னும் வரை நான் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் மயங்காமல் இருந்த நான் இப்போது நான் இவளுக்கு மயங்கி விட்டேன். அவளது அழகை நான் சிலிர் பொய் விட்டேன். நான் பல நீரன் களில் நான் வீட்டில் நான் இருந்து கொண்டு நான் அவளை பத்தி நான் ரசித்து கொண்டு இருப்பேன்.

என்னை அவள் இப்படி இப்படி எல்லாம் காவற்து கொண்டால் என்றும் அவளை நான் என்ன என்ன வெள்ளம்  நான் வரும் காலத்தில் நான் அவளுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் என்று எல்லாம் நான் பார்த்து கொண்டு அவள் மீது ஒரு பெரும் காதலை நான் கொண்ட வனை நான் இருந்தேன்.

அவளை பார்பதற்கு நான் அடி கடி நான் பொய் கொப்ண்டு இருந்தேன். அவளது அழகை யும் நான் கண்டு கொண்டு இருந்தேன். சில நாட் கலீல் நான் அவள் கூட நான் வுடல் வுரவை நான் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சிந்தித்து பார்த்து கொண்டு இருப்பேன்.

ஆனால் அவள் கிட்ட பொய் நான் இதை பத்தி பேசி நால் அவள் எதற்கு கூவ படுவாள் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். அத நாள் நான் மெது வாக நான் அவள் கிட்ட நான் என் குள்ள இருக்கும் அந்த அற்புத வுணர்வை நான் அவளுக்கு நான் புரிய வைக்க வேண்டும் என்று நான் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். அதர் க்கு என்ன செய்வது என்று நான் ஆளை பாய நான் ஆரம்பித்தேன்.

ஒரு நால் என் காதலை நான் மெது வாக நான் அவள் கிட்ட சொல்லி விட்டு அப்பறம் நான் அவளை ஒக்க நினைக்கும்  என் வுணர்வை நான் அவள் கிட்ட சொல்ல வேண்டும் என்று நான் எண்ணி கொண்டு இருந்தேன். அதர் காக அவளது வீட்டில் நான் இரக்க நினைத்தேன்.

Comments