தமிழ் காம அரட்கட செய்யும் வாலிபர்கள்

இவளது புண்டை யில் வுலகமே தெரிகிறது என்று இரண்டு பசங்க சேர்த்து இவளது புண்டை வுள்ளே விட்டு விளாசி விட்டார்கள் நச்சுனு இவர்கள்.

போன் செக்ஸ் பண்ணி மூடு ஈதி கொண்டால்

போனில் இருவரும் காம கதை பேசி கொண்டதில் இவள் மூடு ஈறி விட்டது என்னை பார்க்க வேண்டம் எனு ஓடி வந்து இருட்ன்ஹால்.

பாடை நொண்டி பாரு புண்டை தடவுகிறாள்

களான ஜோடி சேர்த்து கொண்டு அன்று ராத்திரி குசாலாக போட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவளது சுண்ணி சுபெராக இருக்கிறது

வாயில் விட்ட கஞ்சியை பிடித்து கொள்வாய

சும்மா இரண்டு பூளை கூட விடலாம் அப்படி ஒரு பெரிய சூது இருக்கிறது இவள் பின்னாடி யாக.

பெருசாக தொங்கி பொய் இருக்கும் பாடு

காதனுக்கு திடீர் என்று மூடு வந்து விட்டது அத நாள் தனது காதலனை இன்டர்நெட்டில் வர வைத்து அதில் அவனுக்கு இவள் கத்திகளை கட்டுகிறாள் இந்த என்.

டிதார் கட்டி வந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு மங்கை

இவளது புண்டை பத்தி நினைத்தாலே எனக்கு குஞ்சு திதிது விடுகிறது அவளவு ருசி யாக வுள்ளது.

வீரது கொட்டி கொண்டு முலை ஆட்டுக்கும் அழகு

ஆடையை பொது ஆக்க போகிறாள் என்ற ஆர்வம் மிகவும் ஆவலாக இருந்தாது இவளை பார்க்கும் பொது இவள் வியர்வை வரும் பொது நமது கஞ்சி வெளியே வந்து விடும் போல இறக்கிறது

ஆடை விரித்து விட்டு புண்டை கொள்கிறான் இவன்

போண்ட்டி படுத்து கொள்ள ஒதுக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன வுடன் இவன் பிண்டி வழியாக இட்டு எடுக்க சுகம் அழைத்து கொண்டு இவள் பின்னாடி யாக தொடர்கயான் இந்த பையன்