படுக்க போட்டு ஒரு குத்து புண்டை யில்

வந்ததிலிருந்து அடுதித்ஹெப்படி அவளை ஒக்கலாமென மனத்தினுள் தீட்டம் போட, இரவு ஆகிட்தது. இரவு சாப்பாடும் தயாராகித, அப்படியீ சாபிபித்து முடீசீன்.ஆனா, கொஞ்சம் சாப்பாடு அதிகமா சாபிபிட்திட்ததாழ தூக்கம் வரலை. அதனால அப்டியீ சும்மா படுதித்ஹுக்கிதந்தீன். சரி கடைக்காவது போயித்து வரலாமென கிளம்பி போனீன்.

தத்தளிக்கும் ஒரு கூதி காட்டும் மங்கை

அடுட்தஹ நாள் வழக்கம் போல வீலைக்கு போனீன். காலையீ சாவித்திரியக்காவை பாக்க, முகம் மலர்ந்திருந்தது. அன்று வீளையும் நல்ல விதமாக ஓடியது. அன்று மாலை எப்பவும் போல, வீலை முடிந்து வீத்திர்கு வந்தீன்.

பூளை விடாமல் சப்பி கொண்டு இருக்கும் பெண்

பூளை பிடித்து அவளது வாயில் வாய்த்த விடம் அவளது வாய் தன்னை அறியாமலே அது சப்ப தொடங்குகிறது அவனது பூளை கையில் பிடித்து கொண்டு அவள் வீக மாக சப்புகிறாள் அந்த பெண்.

காம பெண் இப்போது கட்டில்லில் இருக்கிறாள்

இவள் பின்னாடியே நாய் மாதிரி சுத்தி திரிந்து கொண்டு இருக்கும் இந்த கணவன் னுக்கு கொஞ்சம் கில்மா கட்ட வேண்டும் என்பதற் காக இவளது ஆடையை விளக்கி தனது கணவனை கொஞ்சம் விளையாட சொனால்

தனது சூடி கூதி யில் ஈதி கொள்கிறாள்

ஒரு மங்கள மான ஒரு மங்கை தனது பாத் டுப் இல் படுத்து கொண்டு மெது வாக அவளது இரண்டு பந்துகளையும் எடுத்து ஆட்டி காட்டி கொண்டு என்னை சூடு ஈதி கொண்டு இருக்கிறாள்

பூளை சப்பி இவளுக்கு போர் அடிக்க வில்லை

இவளது புண்டை யை நோண்ட என்னை இவள் துணைக்கு அழைத்து கொண்டு இருந்தால் அதே மாதிரி இவள் பின்னாடி யாக சென்று இவள் புண்டையை நொண்டி கொடுத்தேன்

கணவன் வீட்டில் இல்லாத சமயத்தில் இந்த பெண்

வாங்க இவளது பிரா வையும் ஜெட்டி யையும் அவுத்து போட்டு விட்டு அதற்க்கு வுள்ளே என்ன மாதிரி யான அற்புதம் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை ஆறாயந்து அறிந்து கொள்வோம்

அவள் ஜெட்டியை அவுத்து விட்டு குண்டி காட்டுகிறாள்

அவளை போட வேண்டும் என்று அவளது ஆடைகளை அவுத்து போட்டு விட்டு தனது இரண்டு முலை கலை இவள் காட்டி கொண்டு என் முன்னாடி யாக வந்து னினால்

அரிப்பு எடுத்து அலையும் மங்கை

மங்கை ஒருத்தியை சூடான சேட்டை புரியும் காட்சி கலை பார்த்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் இவள் இப்படி எலாம் விளையாட்டை செய்கிறாள் என்பது இவளிடம் இருந்து