मी आणि माझी सासू – [भाग 1]

पण ते इतके लोंबत सुधा न्हवते. त्यांचे ब्रेस्ट गोल होते आणि थोडेसे पडत होते. माझे लांबट होते आणि स्तनाग्र उभे आणि कडक होते. त्यांचे माझी पेक्षा मोठे होते. यांचे वय जवळ जवळ ४५ वर्षे होते आणि त्यांचे शरीर खूप छान आकारात मध्ये होते. "ये बघ आणि मला सांग ते कसे आहेत."

मिश्रा गरम गरम आंटी

मी एका हाताने तिच्या साडीत हाथ घातला व तिची साडी वर करू लागलो. तिच्या गोऱ्यापान मांड्या हळूहळू उघड्या होत होत्या. मी आणखी हाथ आत घातला माझा हाथ हळूहळू तिच्या जाघेंवर मजा हाथ पोहचला मी खुश होत आणखी हात वर नेला मला तिच्या चड्डीची किनार जाणवली. मी तिच्या चड्डीत हाथ घालणार तेवढ्यात तिच्या नवऱ्याने हक मारली.. मी वैतागलो काय आहे?

आकर्षक शिकवणी

त्या दिवशी पाऊस हि खूप पडत होता.सर्व मुले व मुली तशीच भिजत घरी गेले पण मी आणि तृप्ती पाऊस जाणायची वाट पाहत होतो अत्र पाऊस तर जास्त येत होता आम्ही क्लास च्या तळघरात गेलो तेथे कोणी नव्हते.बाहेर पाऊस आणि तळघरा मध्ये आम्ही दोघेच होतो.

निलूची सेक्सी साडी

तिने फक्त मी आणलेली रेड कलरची साडी घातली होती. त्यामधून तिच्या स्तनांवरील बोंडाची टोके वर आलेली दिसत होती. निलूच्या पोटाखाली पुच्चीवर असणारे काळे केस साडीमधून आरपार दिसत होते. तिला पाहताच माझा लवडा ताठ झाला होता. ती माझ्या समोर येऊन उभी राहिली. मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि तिला आय लव्ह यु असे म्हणले.

आकर्षक प्रौढ प्रेयसी [भाग 3]

तिने चांगलाच डाव साधला होता. त्याचे तोंड हाताच्या ओजळीत धरून तिने पटापट त्याच्या गळाची चुंबने घेतली. परकर उघडा झाल्यामुळे त्याच्याही राती सुखाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या होत्या. त्याची बोटे तिच्या नाजूक देहावरून सरसर फिरू लागली. असलं अस्सक स्त्रीसुख तोही प्रथमच आज अनुभवत होता. तिच्या धगधगत्या प्रेम् कळीत त्याचा दंड भर्वेगाने धुमाकूळ घालत होता.

आकर्षक प्रौढ प्रेयसी [भाग 2]

मांड्यामध्ये साबणाचा फेस मुद्दामच चोळला जेणेकरून जावेद बेभान व्हावा अशी तिची इच्छा होती. आणि... तो जीव घेणा एकांत... कमोद्दिपक दृश्य पाहून कोण पागल होणार नाही? सलग तीन चार दिवस तिने त्याला तस न्याहाळू दिल. ती मुद्दामच नग्न होऊन अंघोळ करीत होती. भरदार उरोज आणि योनी त्याला दिसेल अशी बसत होती. जावेदची झोप उडाली असणार हे तिने ओळखले होते.

आकर्षक प्रौढ प्रेयसी [भाग १]

म्हातारीच्या बंधनामुळे असो वा स्वसयमामुळे असो तीन नवऱ्याच मग आपल चारित्र्य चांगलच राखल होत. पाहता - पाहता दहा वर्षे अशीच निघून गेली. म्हातारी ने हाय खाल्ली आणि मारूनही गेली. मिळालेले पैसे नाझनीनने फिक्स दीपोजित मध्ये ठेवले होते. म्हातारी जिवंत असेपर्यंत तिला कर्मत असे, पण म्हातारी गेल्यानंतर मात्र तिला एवढ मोठ घर खायला उठू लागल.