ಮಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ತುಲ್ಲಿಗೆ ರಸ ಇಳಿಸಿ ಬಸಿರು ಮಾಡಿದ್ದು – ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಕೆಯ್ದು ಬಸಿರು ಮಾಡಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವಾದ ಕಥೆ

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಜಿಷಿಯಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ – ಪಾವನವಾಯಿತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತುಣ್ಣೆ

ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮದ್ಯೆ ದೇಸಿ ಮಸಾಲ